2.4 การตกแต่งเอกสาร

 การตกแต่งเอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ทำได้ดังนี้

1) การเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร เราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร เพื่อตกแต่งเอกสารให้สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร  มีวิธีการ   ดังนี้

(1) คลิกคำสั่ง ออกแบบ  แล้วเลือก  สีของหน้า  จะปรากฎหน้าต่าง สี คลิกสีของพื้นหลังที่ต้องการ  

 

        (2) คลิก สีเพิ่มเติม…  จะปรากฎหน้าต่าง   สี  คลิกสีที่ต้องการแล้วคลิก  ตกลง

 

(3) คลิก เอฟเฟ็กต์แบบเติม…จะปรากฎหน้าต่าง  เเอฟเฟ็กต์แบบเติม  ซึ่งสามารถคลิก ไล่ระดับสี พื้นผิว  ลวดลาย  หรือรูปภาพที่ต้องการได้  แล้วคลิก ตกลง

             –  การเลือกไล่ระดับสี

           

             –  การเลือกพื้นผิว

 

             –  การเลือกลวดลาย

       

          –  การเลือกรูปภาพ

 

(4) คลิก  ออกแบบ  จากนั้นคลิก ลายน้ำ…  จะปรากฎหน้าต่าง พิมพ์ลายน้ำ  ซึ่งสามารถเลือกว่าจะพิมพ์ลายน้ำเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้แล้วคลิก ตกลง

(2) การแทรกรูปภาพ เราสามารถนำภาพมาแทรกประกอบเอกสารเพื่อตกแต่งเอกสารให้สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น  การแทรกรูปภาพมีวิธีการ ดังนี้

                              (1) คลิกคำสั่ง  แทรก  เลือก รูปภาพ

                              (2)  คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ

                              (3)  หากเลือกภาพจาก ภาพตัดปะ ให้คลิกที่รูปภาพ  แล้วภาพที่เลือกจะปรากฎขึ้นในเอกสารเลย ถ้าหากเลือกภาพ จากไฟล์  ต้องคลิกคำสั่ง แทรก รูปภาพที่เลือกจึงจะปรากฎในเอกสาร

3) การแทรกข้อความศิลป์ มีวิธีการ  ดังนี้

(1) คลิก  หน้าแรก   ที่แถบเครื่องมือรูปวาด  จะปรากฎหน้าต่างที่เก็บ  WordArt  คลิกเลือกรูปแบบ WordArt ที่ต้องการ

(2) คลิก แทรก จากนั้นคลิก อักษรศิลป์  เลือกรูปแบบ  WordArt  ที่ต้องการ  

(3) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จะได้ข้อความศิลป์ ตามรูปแบบที่เลือกไว้