3.1 การสร้างบัตรอวยพร

การสร้างบัตรอวยพร มีวิธีการสร้าง  ดังนี้

1) เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตามขั้นตอนที่เรียนไปแล้ว

2) คลิกคำสั่ง ไฟล์ แล้วคลิกเลือก พิมพ์  จากนั้นคลิกที่ ตั้งค่าหน้ากระดาษ  จะปรากฎหน้าต่าง ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกการวางแนวเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งตามที่ต้องการ  แล้วคลิก  ตกลง

 

วิดีโอการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

การสร้างบัตรอวยพรโดยเลือกกระดาษเป็นแนวนอน

1) แบ่งหน้ากระดาษเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน โดยคลิกเครื่องมือ คอลัมน์ แล้วคลิก 2 คอลัมน์

2) คลิกคำสั่ง แทรก เลือก รูปภาพ

 

(3) ใส่รูปภาพที่ต้องการที่ด้านขวาหน้ากระดาษ

 

(4) คลิก แทรก  จากนั้นคลิก อักษรศิลป์  จะปรากฎหน้าต่าง ที่เก็บ WordArt คลิกลักษณะของ WordArt ที่ต้องการ 

 

5) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดยเลือกรูปแบบอักษรและขนาดตัวอักษรที่ต้องการ 

 

6) คลิกที่ข้อความ WordArt จะปรากฎหน้าต่าง ตัวเลือกเค้าโครง แล้วคลิกจัดรูปแบบ จากนั้นคลิก สัญรูป  แล้วคลิก  ข้างหน้าข้อความ ก็สามาถคลิกแล้วลากข้อความมาวางตรงพื้นที่ที่ต้องการ

 

(7) คลิกคำสั่ง ไฟล์  คลิก พิมพ์  คลิก พิมพ์ 

 

(8) เมื่อพิมพ์งานออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว ให้พับครึ่งกระดาษเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน จะได้บัตรอวยพรไว้มอบให้บุคคลในโอกาสต่าง ๆ

 

การสร้างบัตรอวยพรโดยเลือกกระดาษเป็นแนวตั้ง

(1) แบ่งหน้ากระดาษเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน โดยใช้แถบไม้บรรทัด

(2) คลิกคำสั่ง แทรก  เลือก รูปภาพ  หรืออีกวิธีคือ  แทรก รูปภาพออนไลน์ ที่แถบเครื่องมือก็ได้

 

(3) ใส่รูปภาพที่ต้องการที่ด้านล่างของหน้ากระดาษ

 

(4) คลิก แทรก  จากนั้น คลิกที่ อักษรศิลป์ จะปรากฎหน้าต่างที่เก็บ  WordArt  คลิกลักษณะของ  WordArt  ที่ต้องการ 

 

(5) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ  แล้วเลือกแบบอักษรและขนาดตัวอักษรตามต้องการ  

 

(6) คลิกที่ ข้อความ WordArt จะปรากฎหน้าต่าง ตัวเลือกเค้าโครง จากนั้นคลิกสัญรูป  แล้วคลิก ข้างหน้าข้อความ  แล้วลากข้อความมาวางตรงพื้นที่ที่ต้องการ

 

(7) คลิกคำสั่ง ไฟล์ คลิก พิมพ์  จะปรากฎหน้าต่างการพิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์ 

 

(8) เมื่อพิมพ์งานออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว ให้พับครึ่งกระดาษเป็นสองส่วน จะได้บัตรอวยพรไว้มอบให้บุคคลในโอกาสต่าง ๆ ได้

 

วิดีโอการสร้างบัตรอวยพร