3. การสร้างเอกสาร

เราสามารถสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเวิร์ดหลายลักษณะ ในที่นี้ขอเสนอ การสร้างบัตรอวยพร  การพิมพ์รายงาน  และการพิมพ์ประกาศ