กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.3

1. ฝึกพิมพ์ประกาศตามตัวอย่างที่กำหนด แล้วสั่งพิมพ์ประกาศออกทางเครื่องพิมพ์จากนั้นนำมาติดลงในสมุด

 

2. พิมพ์ประกาศที่ไม่เป็นทางการโดยเลือกหัวข้อที่กำหนดให้ 1 หัวข้อ  จากนั้นพิมพ์ประกาศออกทางเครื่องพิมพ์   แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

  • รับสมัครสมาชิกชมรมดนตรีสากล                                                                                  
  • ขายเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                               
  • รับบริจาคหนังสือที่ใช้แล้ว 
  • กำหนดส่งรายงานวิชาสังคม
  • ดูแลความสะอาดในโรงเรียน
  • กระเป๋าสตางค์หาย